Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
2,4-D
2,4-D
Samenstelling: 500 g/l 2,4-D
Herbicide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Klasse: B
Inhoud: 10 ltr

Gebruik en Toepassingen:

De activiteit van het product wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (de hoogte van de temperatuur en de hoeveelheid licht).

Om de doorlevende tweezaadlobbigen te bestrijden, voldoende ontwikkelde planten behandelen.
 

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Dit product mag daarom ook niet worden verneveld. Het is bovendien aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Bevat 2,4-D. Kan een allergische reactie veroorzaken

Het product is in het bijzonder werkzaam tegen de samengesteldbloemigen zoals akkerdistel (Cirsium arvense), akkermelkdistel (Sonchus arvensis), paardebloem (Taraxacum officinale), madeliefje (Bellis perennis), enz.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Gazons en grasvelden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

1,6-2,4 l/ha

Grasland-weiland

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

1,6-2,4 l/ha
Veiligheidstermijn: 15 dagen vooraleer het behandelde grasland te laten begrazen of maaien

Grasteelt

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

1,2-1,6 l/ha; na het verschijnen van de 3de stoel

Gerst
Haver
Rogge
Spelt
Tarwe
Triticale

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

1,2-1,6 l/ha; einde uitstoeling - 2de knoop (BBCH 29-32)

Maïs (behalve suikermaïs)

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

1,2-1,6 l/ha; planthoogte van 5-10 cm of hoger dan 25 cm (in dat geval bij voorkeur onder de planten toepassen)

Waters

Maximum toegelaten concentratie in het behandelde water :

1 g w.s./m³

waterplanten

4-6 l/ha, door behandeling van de tweezaad-lobbige planten die op de oever groeien, half onder water groeien of op het water drijven
Veiligheidstermijn: 21 dagen voor het gebruik van het behandelde water voor irrigatie

 

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Extra informatie:
Op de Belgische markt zijn er meerdere producten die de werkzame stof 2,4-D bevatten. Onder andere de producten AMINEX en U46 D500 die alleen de werkzame stof 2,4-D bevatten hebben wij in ons verkooppakket.
Er zijn ook producten die zijn samengesteld uit meerdere werkzame stoffen waaronder 2,4-D. Dit is vaak een combinatie van de werkzame stoffen: MCPA, MCPP, Dicamba en Triclopyr.
Standaard in ons verkooppakket hebben wij o;a; de producten: DAMEX FORTE, DICOTEX en GENOXONE.
Indien u op zoek bent naar een ander product kunt u dit bij ons aanvragen.