Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA

Gebruik en Toepassingen:

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weeromstandigheden (tempe-ratuur en licht).

Om de doorlevende tweezaadlobbigen te bestrijden, voldoende ontwikkelde planten behandelen.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Dit product mag daarom ook niet worden verneveld. Het is bovendien aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

 

Bevat 2,4-D. Kan een allergische reactie veroorzaken

 

Algemene opmerking:

Dit product is in het bijzonder werkzaam tegen de samengesteldbloemigen zoals akkerdistel, akkermelkdistel, paardebloem, madeliefje, weegbree, pinksterbloem, knoopkruid, biggenkruid, akkerwinde, korenbloem, gele mosterd, herik, waterkruiskruid, wikken, klaproos, enz.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

gerst

haver

rogge

spelt

tarwe

triticale

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende) 

1,2-1,6 l/ha

einde uitstoeling - 2de knoop (BBCH 29-32)

maïs

(behalve suikermaïs)

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende) 

1,2-1,6 l/ha

planthoogte van 5-10 cm of hoger dan 25 cm (in dat geval bij voorkeur onder de planten toepassen)

grasland

weiland

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende) 

1,6-2,4 l/ha

Veiligheidstermijn: 15 dagen vooraleer het behandelde grasland te laten begrazen of maaien

grasteelt

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende) 

1,2-1,6 l/ha

na het verschijnen van de 3de stoel

gazons

grasvelden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende) 

1,6-2,4 l/ha 

waters

 

Maximum toegelaten concentratie in het behandelde water :

1 g w.s./m³

waterplanten

4-6 l/ha

door behandeling van de bladeren van de tweezaadlobbige planten die op de oever groeien, half onder water groeien of op het water drijven.

Veiligheidstermijn: 21 dagen voor het gebruik van het behandelde water voor irrigatie

Aminex
AMINEX
Erkenningsnummer: 1648P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 500 g/l 2,4-D
Herbicide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 5 liter

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden