Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
BOFIX
Erkenningsnummer: 8171P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 20 g/l clopyralid
                       40 g/l fluroxypyr
                       200 g/l MCPA
Herbicide
ME (Micro-Emulsie)
Inhoud: 5 liter
Bofix

N.B.: Boterbloemen worden niet volledig bestreden.

 

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Dit product bevat fyto-hormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Dit product mag daarom ook niet worden verneveld. Het is bovendien aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bij de erkenningshouder op de hoogte te stellen van de mogelijke mengbaarheid met producten op basis van de op het etiket vermelde werkzame stoffen.

 

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Gerst

Haver

Rogge

Spelt

Tarwe

Triticale

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

doorlevende tweezaadlobbige onkruiden

4 l/ha, einde uitstoeling (BBCH29) - 1e knoop (BBCH31)

Voldoende ontwikkelde onkruiden

 

Grasland

Weiland

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

doorlevende tweezaadlobbige onkruiden

4-6 l/ha, Toepassen in de lente, voor het verschijnen van de bloeiwijze van samengesteldbloemige onkruiden en zuringsoorten. Deze behandeling leidt tot vernietiging van de klavers.

Voldoende ontwikkelde onkruiden

Gazons

Grasvelden

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

doorlevende tweezaadlobbige onkruiden

4-6 l/ha, Toepassen in de lente, voor het verschijnen van de bloeiwijze van samengesteldbloemige onkruiden en zuringsoorten.

Voldoende ontwikkelde onkruiden

Braakliggende terreinen ingezaaid met grassen

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

doorlevende tweezaadlobbige onkruiden

4-6 l/ha, Toepassen in de lente, voor het verschijnen van de bloeiwijze van samengesteldbloemige onkruiden en zuringsoorten. Deze behandeling leidt tot vernietiging van de klavers.

Voldoende ontwikkelde onkruiden

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden