Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
BONALAN
Erkenningsnummer: 7186P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 180 g/l benfluralin
Herbicide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Bonalan

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).


De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Cichorei

eenjarige grasachtige onkruiden
eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

9 l/ha, inwerken in de bodem
Toepassingsstadium: voor het zaaien

Erwten (open lucht)

Schorseneren (open lucht)

Stamslabonen (prinsesse-, snijboon)(groengeoogst)

Vicia-bonen (paarde-, duive-, tuinbonen

Witloofwortelteelt

Andijvie, radicchio rosso, suikerbrood

eenjarige grasachtige onkruiden
eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

9 l/ha, inwerken in de bodem
Toepassingsstadium: voor het planten of voor het zaaien

Slasoorten

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden