Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
BUTISAN S
Erkenningsnummer: 7362P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling:500 g/l metazachloor
Herbicide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Butisan S

Gebruik en Toepassingen:

Bevat metazachloor. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Fruitbomen

Fruitstruiken

eenjarige grasachtige onkruiden

2 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin van het zwellen van de bladknoppen (BBCH 01)

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/36 maanden

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Boomkwekerij

eenjarige grasachtige onkruiden

2 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium:vegetatieve rustperiode (BBCH 00)

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/36 maanden

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Radijs

Rammenas

Rettich

eenjarige grasachtige onkruiden

1 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium: vooropkomst (BBCH 01-08)

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/teelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Broccoli

Chinese kool

Koolraap

Paksoi

Tatsoi

eenjarige grasachtige onkruiden

1 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium: 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/teelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Bloemkool (witte en groene)

Kabuiskool

Koolraap

Koolrabi

Mergkool

Sluitkool

Voederkool

eenjarige grasachtige onkruiden

1,5 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium: vooropkomst (BBCH 01-08)

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/teelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Raap (stoppelraap, meiraap)

eenjarige grasachtige onkruiden

1-1,5 l/ha in functie van het bodemtype,

1 toepassing

Toepassingsstadium: vooropkomst (BBCH 01-08)

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/teelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Mierikswortel

eenjarige grasachtige onkruiden

1,5 l/ha, 1 toepassing, naakte bodem

Toepassingsstadium: na aanaarden - vooropkomst (BBCH 01-08) en/of tijdens de vegetatieve rustperiode (BBCH 00)

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/teelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Bloemkool (witte en groene)

Spruitkool

eenjarige grasachtige onkruiden

1-1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing

Toepassingsstadium: 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/teelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Boerenkool

Groene kool

Krulkool

Savooikool

Sluitkool (kabuiskool)

eenjarige grasachtige onkruiden

1,75 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium: 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/teelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Prei (productieveld)

eenjarige grasachtige onkruiden

1,5-2 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing

Toepassingsstadium: 5-21 dagen na het planten, na het hernemen van de groei, wanneer de plantgazten weer opgevuld zijn.

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/teelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Aardappelen

Aardappelpootgoedteelt

eenjarige grasachtige onkruiden

1-1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing

Toepassingsstadium: na aanaarden - vooropkomst (BBCH 01-08)

Max. 1 kg metazachloor/ha/36 maanden

Max. 1 toepassing metazachloor/teelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden