Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
CALLISTO
Erkenningsnummer: 9308P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling:100 g/l mesotrione
Herbicide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Callisto

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie de driftreducerende maatregelen).

 

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Poecilus cupreus, Pardosa spp. En Aleochara bilineata.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Tijdens het volgende teeltseizoen, in een normale rotatie, kunnen wintertarwe, wintergerst en raaigras gezaaid worden na een oppervlakkige grondbewerking. Koolzaad kan ingezaaid worden nadat het veld werd geploegd.

 

Bij teeltmislukking komt enkel maïs in aanmerking als vervanggewas.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Maïs

Suikermaïs

eenjarige grasachtige onkruiden

1,5 l/ha, max. 1 toepassing per seizoen. Heeft een nevenwerking tegen aardappelopslag.

Toepassingsstadium: 2-8 bladeren (BBCH 12-18)

hanepoot

1,5 l/ha, max. 1 toepassing per seizoen. Heeft een nevenwerking tegen aardappelopslag.

Toepassingsstadium: 2-8 bladeren (BBCH 12-18)

giersten

1,5 l/ha, max. 1 toepassing per seizoen. Heeft een nevenwerking tegen aardappelopslag.

Toepassingsstadium: 2-8 bladeren (BBCH 12-18)

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,75 l/ha; 1 l/ha op ontwikkelde onkruiden met meer dan 6 bladeren

Max. 1 toepassing per seizoen.

Toepassingsstadium: 2-8 bladeren (BBCH 12-18)

zwarte nachtschade

0,75 l/ha; 1 l/ha op ontwikkelde onkruiden met meer dan 6 bladeren

Max. 1 toepassing per seizoen.

Toepassingsstadium: 2-8 bladeren (BBCH 12-18)

melganzevoet

0,75 l/ha; 1 l/ha op ontwikkelde onkruiden met meer dan 6 bladeren

Max. 1 toepassing per seizoen.

Toepassingsstadium: 2-8 bladeren (BBCH 12-18)

duizendknopigen

0,75 l/ha; 1 l/ha op ontwikkelde onkruiden met meer dan 6 bladeren

Max. 1 toepassing per seizoen.

Toepassingsstadium: 2-8 bladeren (BBCH 12-18)

vogelmuur

0,75 l/ha; 1 l/ha op ontwikkelde onkruiden met meer dan 6 bladeren

Max. 1 toepassing per seizoen.

Toepassingsstadium: 2-8 bladeren (BBCH 12-18)

Maïs (behalve suikermaïs)

knolcyperus

1 l/ha, in combinatie met 1 l/ha van een erkend middel op basis van 200 g/l bentazon en 200 g/l terbutylazine

Max. 2 toepassingen per seizoen

Toepassingsstadium: 2-6 bladeren (BBCH 12-16)

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden