Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Eloge
ELOGE
Erkenningsnummer: 10261P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 108 g/l haloxyfop-p-
                                   methyl
Herbicide
EC (Emulgeer Concentraat)
Inhoud: 3 liter

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie de driftreducerende maatregelen).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld , worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Draag beschermende handschoenen, beschermende kelding en draag oogbescherming.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Wortelen

Uien (drooggeoogste)

Bosuien (lente-ui)

Voedererwten (drooggeoogst)

Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,..)

Prei

Wortelpeterselie (consumptie wortels)

Winterkoolzaad

 

Eenjarige grasachtige onkruiden
 

0,5 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium en veiligheidstermijn zijn verschillend per teeltgewas. Zie hiervoor het etiket op het flacon.

Suikerbieten

Voederbieten

Eenjarige grasachtige onkruiden

Duist

Hanenpoot

Wilde haver

Graanopslag

 

0,5 l/ha, 1 toepassing. Max. 1 toepassing/teelt.

Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrent het optreden van resistentie.
Toepassingsstadium: kiemlobben volledig ontwikkeld - 9 bladeren (BBCH 10-19)
Veiligheidstermijn: 90 dagen
 

Coniferen

Eenjarige grasachtige onkruiden

0,5 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium; na het verhouten

 

Loofbomen en -heesters

Sierplanten (doorlevend, niet houtachtig)

Eenjarige grasachtige onkruiden

0,5 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium; als de bladeren goed ontwikkeld zijn (juni)

 

Sierplanten (eenjarige)(open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
 

0,5 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: Na het hernemen van de groei, dit is ongeveer 15 dagen na verplanten

 

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden