Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
GARDO GOLD
Erkenningsnummer: 9438P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 312,5 g/l s-metolachloor
                       187,5 g/l terbuthylazin
Herbicide
SC (Suspensie concentraat)
Inhoud: 5 liter
Gardo Gold

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Maïs (behalve suikermaïs)

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

2 l/ha; 1 toepassing
Toepassingsstadium: 1-6 bladeren (BBCH 11-16)

Miscanthus (olifantengras)

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

2 l/ha; 1 toepassing
Toepassingsstadium: opkomst - 50 cm

Gebruik en toepassingen:

Zorg ervoor dut u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aleochara bilineata, Poecilus cupreus en Aphidius rhopalosiphi.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden