Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Genoxone Garden
GENOXONE GARDEN
Erkenningsnummer: 9950G/B
Bestemd voor: Amateurgebruik
Samenstelling: 103,6 g/l triclopyr
                        93 g/l 2,4 D
Herbicide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 240 ml

Krachtige onkruid- en gewasdoder
Bestrijdt breedbladige onkruiden en houtige planten, maar laat het gras ongemoeid.

Zelfs de moeilijke onkruiden worden bestreden: zoals netels, distels bramen, paardestaart .....
Ook voor het afdoden van boomstronken

Gebruik en Toepassingen:

Een plaatselijke toepassing met Genoxone is soms nodig om de vuile hoeken en randen van uw veld op te ruimen. Of om de hardnekkige onkruiden dieper in uw veld te bestrijden.

Genoxone verlost u van beide problemen: houtachtigen en hardnekkigen; maar is selectief voor grassen!

Werkt zeer doeltreffend tegen houtige planten, dicotylen en paardestaart.


Maximum 1 toepassing per 12 maanden.

Dit product is een systemisch bladherbicide. Het wordt getransporteerd in de volledige plant en zorgt voor de vernietiging van zowel de bovengrondse las ondergrondse delen van de bespoten planten. Het werkt in op ontwikkelde planten en wordt geabsorbeerd door de bladeren en de groene stengels. Daarom is het belangrijk elk risico op drift te vermijden; in het bijzonder niet de bladeren of de knoppen te raken van planten die men wil behouden. Het product werkt niet wanneer het wordt toegepast op de grond en het verhindert de kieming van zaden niet. Het is dus niet zinvol het product preventief toe te passen op een oppervlakte zonder onkruiden.

De dosis wordt uitgedrukt per 10 m² te verwijderen vegetatie. Om elke overbodige behandeling te vermijden dient de nodige hoeveelheid spuitvloeistof berekend te worden in functie van de te behandelen oppervlakte.

Gebruik voor de toepassing een sproeier en geen gieter. Na gerbuik de sproeier grondig reinigen met water.
 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade kan veroorzaken aan andere planten dan gras. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

Dit product bevat 2,4D en kan dus een allergische reactie veroorzaken.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Gazons en grasvelden

houtige planten

6 ml/0,5 ltr water/ 10 m², 1-2 toepassingen, plaatselijke toepassing. Plant per plant behandelen met druksproeier op een afstand van 50 cm van het onkruid. Vernevelen op de bladeren van de onkruiden om te vermijden dat het product van de bladeren afdruipt.
Toepassingsstadium: in de lente, voor het verschijnen van de bloeiwijze van de onkruiden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Alle teelten

houtige planten

6 ml/0,5 ltr water/ 10 m², 1-2 toepassingen, plaatselijke toepassing. Plant per plant behandelen met druksproeier op een afstand van 50 cm van het onkruid. Vernevelen op de bladeren van de onkruiden om te vermijden dat het product van de bladeren afdruipt.
Toepassingsstadium: in de lente, voor het verschijnen van de bloeiwijze van de onkruiden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Alle teelten

stronken

een concentratie van 50%, door het insmeren van de pas geknotte stronken

Verharde permanent onbeteelde terreinen

houtige planten

6 ml/0,5 ltr water/ 10 m², 1-2 toepassingen, plaatselijke toepassing. Plant per plant behandelen met druksproeier op een afstand van 50 cm van het onkruid. Vernevelen op de bladeren van de onkruiden om te vermijden dat het product van de bladeren afdruipt.
Toepassingsstadium: in de lente, voor het verschijnen van de bloeiwijze van de onkruiden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

houtige planten

6 ml/0,5 ltr water/ 10 m², 1-2 toepassingen, plaatselijke toepassing. Plant per plant behandelen met druksproeier op een afstand van 50 cm van het onkruid. Vernevelen op de bladeren van de onkruiden om te vermijden dat het product van de bladeren afdruipt.
Toepassingsstadium: in de lente, voor het verschijnen van de bloeiwijze van de onkruiden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Volgens de bewoordingen van dat besluit kunnen alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en producten, die als werkzame stof enkel micro-organismen, plantenextracten en natuurlijke stoffen van dierlijke, plantaardige, microbiële of minerale oorsprong bevatten, nog verkocht en gebruikt worden door niet-professionele gebruikers.

Producten voor niet-professionele gebruikers, die zowel meststoffen als herbiciden bevatten, vallen ook onder dat verbod. Producten, die bestemd zijn om mossen en korstmossen te bestrijden, vallen echter niet onder het verbod en blijven toegelaten voor amateurgebruikers.

Voor selectieve herbiciden (zoals Dicotex garden, Butisan Garden en Genoxone Garden), die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze producten mogen nog gebruikt worden door particuliere gebruikers tot 31/12/2019.