FBBI

   Nagelsberg BVBA
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden  

 

Omdat wij willen helpen bij het veilig stellen van de persoonlijke veiligheid van onze klanten tijdens hun werkzaamheden, hebben wij adembeschermingsartikelen, beschermende kledij en diverse spuittoestellen in ons assortiment opgenomen.

 

De stelling dat het "werken tussen het groen" een gezond leven is, gaat niet altijd op.  Ondanks het feit dat men veel in de buitenlucht werkt, wordt men vaak aan bepaalde risico's blootgesteld (bijvoorbeeld met betrekking tot de ademhaling).

Uw lichaam probeert van nature verontreiniging in de lucht buiten het lichaam te houden door bijvoorbeeld te niezen of te hoesten.  U kan echter in aanraking komen met kleinere stofdeel-tjes, gassen en dampen die niet op een natuurlijke wijze door het lichaam gefilterd worden. Ze kunnen gemakkelijk tot diep in de longen doordringen of in het bloed worden opgenomen, met onherstelbare beschadiging tot gevolg.

 

 

Chemicaliën mengen en spuiten

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim zijn een in omvang toenemend probleem.  Veel van de gevallen worden veroorzaakt door blootstelling aan verontreinigingen in de lucht.  Bij het mengen van chemicaliën komen stoffen, gassen en dampen vrij.  Afhankelijk van het type verontreiniging, de concentratie en de blootstellingtijd kan alleen al het werken met deze chemicaliën ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. 

 

Wie werkt met gewasbeschermingsmiddelen moet dus goed opletten.  Bij onzorgvuldig gebruik loopt men het risico dat giftige stoffen in het lichaam terecht kunnen komen, en daar (blijvend) worden opgeslagen. De fijne nevel kan makkelijk ingeademd worden of binnendringen via de huid. Inademing van deze schadelijke dampen en nevels kan ernstige schade toebrengen aan organen zoals de lever, de nieren en de hersenen.

 

 

Omdat voorkomen beter is dan genezen, raden wij aan om steeds een gepast masker en beschermende kledij (zoals handschoenen en veiligheidsbril) te dragen.

Een stofmasker is geen gasmasker!!

 

 

Voor het gemakkelijk en veilig aanbrengen en verdelen van de producten is het werken met een degelijke spuittoestel een “must” voor iedere gebruiker.

Wij hebben gekozen voor de hoogwaardige producten van Birchmeier omdat zij degelijke en kwalitatief goede spuitapparatuur voor diverse toepassingen aanbieden.


•  Ademhalingsbescherming

•  Spuitapparatuur

•  Ontsmettingsmiddel voor gebruiksmaterialen
 

Gebruiksartikelen
Ademhalingsbescherming
Spuitapparatuur
Beschermende Kledij