Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Mistral
MISTRAL
Erkenningsnummer: 8936P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 70% metribuzin
Herbicide
WG (Waterdispergeerbaar Granulaat)
Inhoud: 1 kilo

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Het is aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.
Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Asperge (productieveld)

eenjarige grasachtige onkruiden
eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,75 kg/ha; max. 1 toepassing/12 maanden; na de laatste oogst

Aardappelen (open lucht)
Aardappelpootgoedteelt

eenjarige grasachtige onkruiden
eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,75 kg/ha; 1 toepassin; max. 525 g metribuzin/ha/36 maanden; voor-opkomst (BBCH01-08)

kleefkruid
zwarte nachtschade

0,625 kg/ha in menging met een erkend product op basis van clomazone, 1 toepassing of 0,5 kg/ha in menging met een erkend product op basis van  prosulfocarbe; voor-opkomst (BBCH01-08)

Aardappelen (open lucht)
Aardappelpootgoedteelt

eenjarige grasachtige onkruiden
eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,5 kg/ha; 1 toepassing; max. 525 g metribuzin/ha/36 maanden; opkomst - 5 bladeren (maximum 10 cm gewashoogte) (BBCH09-15)

 

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden