Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Mogeton
MOGETON
Erkenningsnummer: 9710P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 25% quinoclamine
Mosverdelger
WP (Spuitpoeder)
Inhoud: 1,5 kilo

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
Was alle beschermende kleding na gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Na gebruik moet u het spuittoestel goed spoelen met water.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Product is bestemd voor beroepsgebruik.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Sierbomen en sierheesters

mossen

15 kg/ha door spuiten (gerichte straal) na verdunning in 1000 liter water/ha.
1 toepassing per jaar; na-opkomst; na poten bij de teelt in potten.
Werking bevorderd onder warme en vochtige omstandigheden. De werkzaamheid en de selectiviteit zullen geoptimaliseerd worden door begieten en het daardoor natmaken van de bladeren na de behandeling (1-2 liter water/m²)

Gazons en grasvelden

mossen

15 kg/ha toe te passen door spuiten na verdun-ning in 1000 liter water/ha of door gieten na verdunning in 1000 liter water/ha.
1 gelocaliseerde toepassing per jaar;
Na-opkomst tijdens de periode van actieve groei (mei tot augustus)
Bij voorkeur toepassen bij overtrokken weer en hoge vochtigheidsgraad maar niet bij regenachtige omstandigheden. Niet toepassen tijdens het eerste jaar na het aanplanten van het gazon.
Veiligheidstermijn: Het gras of het maaisel mogen niet gebruikt worden voor dierlijke voeding tijdens het jaar van de toepassing.

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Mogeton is werkzaam als contactherbicide ter bestrijding van algen, bladmossen en levermossen in bloemisterijgewassen in potten en boomkwekerijgewassen en vaste planten in containers. De werkzame stof quinoclamin wordt uitsluitend door de groene delen van de plant opgenomen. Er is dus geen opname door de wortels. Na opname treden er storingen op in de fotosynthese en de kieming van sporen wordt gestopt.