Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
REGLONE
Erkenningsnummer: 4781P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 200 g/l diquat
Herbicide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 5 liter

Reglone

Gebruik en Toepassingen:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

Een te vroege vooroogstbehandeling kan een zware vermindering van de oogst ten gevolge hebben.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Voedererwten (open lucht)

onkruiden

 

3 l/ha, 1 toepassing, zonder uitvloeier, enkel in geval van belangrijke overwoekering door onkruiden zoals echte kamille, melganzevoet of korrelganzevoet

Toepassingsstadium: voor de oogst, rijping volledig (BBCH 89); hooguit 8 dagen voor de oogst

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Veiligheidstermijn: 4 dagen

Gerst (veevoeder)

Haver (veevoeder)

onkruiden

2-4 l/ha, max. 1 plaatselijke toepassing, in combinatie met een uitvloeier, in gelegerd graan en volgens de ontwikkeling van de onkruiden

Toepassingsstadium: volrijpheid (BBCH 89)

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Veiligheidstermijn: 7 dagen

doorwas van graan-gewassen

Maïs (behalve suikermaïs)

onkruiden

2-4 l/ha, max. 1 plaatselijke toepassing, in combinatie met een uitvloeier, in gelegerd graan en volgens de ontwikkeling van de onkruiden

Toepassingsstadium: volrijpheid (BBCH 89)

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Veiligheidstermijn: 7 dagen

doorwas van graan-gewassen

Aardappelen (open lucht)

aardappelloof

5 l/ha, eventueel gefractionneerd toedienen in 2 toepassingen

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Veiligheidstermijn: 4 dagen

Pootaardappelteelt

aardappelloof

5 l/ha, eventueel gefractionneerd toedienen in 2 toepassingen, in funcite van de stand van het gewas. De stand van het gewas hangt o.a. Af van de variëteit (bladontwik-keling), het type van behandeling (volledig veld, of rijbehandeling na mechanische loofdoding) of voorafgaande behandelingen met een ander loofdodingsmiddel

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Veiligheidstermijn: 4 dagen

Koolzaad (open lucht)

onkruiden

3 l/ha, 1 toepassing, in combinatie met een uitvloeier, alleen in geval van belangrijke overwoekering door onkruiden zoals kleefkruid

Toepassingsstadium: 80% van de hauwen zijn rijp - volrijpheid (BBCH 88-89)

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Veiligheidstermijn: 4 dagen

Hop

ongewenste scheut- en bladvorming

1,8 l/1120 l water/ha, voor de eerste

90-120 cm onderaan de hopstam

Toepassingsstadium: juli

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

onkruiden

3-5 l/ha, 1-2 toepassingen

Toepassingsstadium: ten laatste 1 dag voor het zaaien of het planten

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Alle teelten

onkruiden

3-5 l/ha, of 0,05 l/10 l/are, 1 toepassing, plaatselijke behandeling

Toepassingsstadium: ten laatste 1 dag voor het zaaien of het planten

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Veiligheidstermijn: 10 dagen voor het maaien, het inkuilen of het beweiden

Boomgaard

onkruiden

5 l/ha, 1-2 toepassingen, maximaal 2 toepassingen per teelt

Driftreducerende maatregelen

Maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

opslag van fruitboomstronken