Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Select Prim

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Wortelen

Pastinaak

Knolselder

Uien (drooggeoogste)

 

Eenjarige grasachtige onkruiden

Straatgras

1 l/ha, 1 toepassing.

Max. 1 toepassing/teelt

Veiligheidstermijn: 40 dagen

Schorseneren

Eenjarige grasachtige onkruiden

Straatgras

1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

Maximaal 2 toepassingen/teelt.

Toepassingsstadium: 1-2 bladeren (BBCH 11-12)

 

Broccoli

Bloemkool (witte en groene)

Spruitkool

Sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool)

 

Eenjarige grasachtige onkruiden

Straatgras

1 l/ha, 1 toepassing.

Maximaal 1 toepassing/teelt.

Toepassingsstadium: tot het stadium 9 of meer ontvouwen bladeren (BBCH 19)

Spinazie

Eenjarige grasachtige onkruiden

Graanopslag

1 l/ha, 1 toepassing.

Maximaal 1 toepassing/teelt.

Toepassingsstadium: 2-4 bladeren (BBCH 12-14)

 

Stamslabonen (prinsessen-, snijboon)

Voedererwten (drooggeoogst)

 

Eenjarige grasachtige onkruiden

Graanopslag

1 l/ha, 1 toepassing.

Max. 1 toepassing/teelt

Veiligheidstermijn: 60 dagen

 

Groengeoogste erwten (zonder peul)

Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...)

Eenjarige grasachtige onkruiden

Straatgras

1 l/ha, 1 toepassing.

Max. 1 toepassing/teelt.

Toepassingsstadium: voor de eerste bloemknoppen zichtbaar zijn en buiten de bladeren steken (<BBCH 51)

 

Peterselie

Basilicum

Eenjarige grasachtige onkruiden

Straatgras

1 l/ha, 1 toepassing.

Maximaal 1 toepassing/teelt.
Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Toepassingsstadium: 2-4 bladeren (BBCH 12-14)

Veiligheidstermijn: 40 dagen

 

Wortelpeterselie

Eenjarige grasachtige onkruiden

Straatgras

1 l/ha, 1 toepassing.

Maximaal 1 toepassing/teelt.
Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Toepassingsstadium: 2-4 bladeren (BBCH 12-14)

 

Suikerbieten

Eenjarige grasachtige onkruiden

Duist

Hanenpoot

Raaigras

Wilde haver

Graanopslag

 

Jonge onkruiden (max. 1-2 bladeren): 0,5 l/ha, 2 toepassing

Ontwikkelde onkruiden vóór uitstoeling (2-4 bladeren): 1 l/ha, 1 toepassing. Max. 2 toepassingen/teelt. Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrent optreden van resistentie.

Toepassingsstadium; na opkomst

Veiligheidstermijn: 90 dagen

 

Kweekgras

Jonge onkruiden (max. 1-2 bladeren): 1,25 l/ha, 2 toepassing

Ontwikkelde onkruiden van 20-30 cm hoog : 2,5 l/ha, 1 toepassing. Max. 2 toepassingen/teelt. Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrent optreden van resistentie.

Toepassingsstadium; na opkomst

Veiligheidstermijn: 90 dagen

 

Aardappelen

 

Eenjarige grasachtige onkruiden

Graanopslag

1 l/ha, 1 toepassing.

Max. 1 toepassing/teelt

Veiligheidstermijn: 60 dagen

 

Aardappelpootgoedteelt

Eenjarige grasachtige onkruiden

Graanopslag

1 l/ha, 1 toepassing.

Max. 1 toepassing/teelt

 

Sierbomen en -heesters

Eenjarige grasachtige onkruiden

Straatgras

1 l/ha, 1 toepassing.

Max. 1 toepassing/12 maanden

Kerstsparren

Eenjarige grasachtige onkruiden

2,5 l/ha, 1 toepassing.
Max. 1 toepassing/12 maanden

Bol- en knolgewassen, rhizomen (sierplanten)

Eenjarige grasachtige onkruiden

Straatgras

1 l/ha, 1 toepassing
Max. 1 toepassing/teelt

 

Sierplanten

Eenjarige grasachtige onkruiden

1 l/ha, 1 toepassing.

Max. 1 toepassing/12 maanden.

SELECT PRIM
Erkenningsnummer: 9334P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 120 g/l  clethodim
Herbicide
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Inhoud: 5 liter

Gebruik en Toepassingen:

Bevat clethodim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
 

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden