Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Suporter
SUPORTER
Erkenningsnummer: 10082P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 300 g/l sulcotrion
Herbicide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Het is aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.
Was alle beschermende kleding na gebruik.
 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Schorseneren (open lucht)

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,5 l/ha
Toepassingsstadium: 1-2 bladstadium

Maïs (behalve suikermaïs)

hanepoot
giersten

1,5 l/ha
Toepassingsstadium: 2-6 bladeren (BBCH12-16)
Toepassingsstadium vijand: tot 3-4 bladeren

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1-1,5 l/ha, in functie van het toepassingstijdstip en de ontwikkeling van de onkruiden
Toepassingsstadium: 2-6 bladeren (BBCH12-16)

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden