Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Tolurex SC
TOLUREX SC
Erkenningsnummer: 7733P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 500 g/l chloortoluron
Herbicide
SC (Suspensie concentraat)
Inhoud: 5 liter

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen

Perenbomen

Eenjarige grasachtige onkruiden

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

6 l/ha; eventueel gefractioneerd
Toepassingsstadium: na de winter, tijdens de vegetatieve rustperiode

 

Wintertarwe

Wintergerst

Spelt

Eenjarige grasachtige onkruiden

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Duist

Op zandgrond: 3 l/ha, 1 toepassing

Op (zand)leemgrond: 3-3,5 l/ha, 1 toepassing

Op kleigrond: 3,5-4 l/ha, 1 toepassing

Op zeepolders: 4,5-5 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium; voor-opkomst (BBCH 01-08) of na-opkomst (BBCH 25-29, midden tot einde uitstoeling)

Sommige variëteiten van wintertarwe zijn gevoelig. Zich bij de teler informeren over eventuele gevoeligheid van de variëteit in kwestie. Max. 1 toepassing/12 maanden

 

Triticale

Eenjarige grasachtige onkruiden

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Duist

3 l/ha, 1 toepassing

Toepassingsstadium; voor-opkomst (BBCH 01-08) of na-opkomst (BBCH 25-29, midden tot einde uitstoeling)

Sommige variëteiten van triticale zijn gevoelig. Zich bij de teler informeren over eventuele gevoeligheid van de variëteit in kwestie. Max. 1 toepassing/12 maanden

 

Sierbomen en -heesters

Boomkwekerij

Eenjarige grasachtige onkruiden

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

6 l/ha; eventueel gefractioneerd
Toepassingsstadium: na de winter, tijdens de vegetatieve rustperiode.

 

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De soorten en variëteiten van ssierteelten die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
 

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Bevaat 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.